Program konference

Středa
Čtvrtek
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
Sál 1
Sál 1
09:00 - 11:00

11:00 - 13:00

Slavnostní zahájení
13:00 - 14:00
Slavnostní zahájení

14:00 - 14:20

Dopad COVID-19 na zahraniční mobility
14:20 - 15:10
Dopad COVID-19 na zahraniční mobility

15:10 - 15:40

Strategický záměr rozvoje VŠ a internacionalizace
15:40 - 16:30
Strategický záměr rozvoje VŠ a internacionalizace

Greener mobility by reducing air travel: Concrete examples from Switzerland (ONLINE)
16:40 - 17:30
Greener mobility by reducing air travel: Concrete examples from Switzerland (ONLINE)

  Héloïse Perrin, Project Coordinator, Swiss national agency Movetia
  Dr. Susann Görlinger, Co-Lead of the mobility platform and project lead of the flight reduction project of ETH Zurich, ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology
  Nadja Fässler-Keller, Sustainability officer, Zurich University of the Arts

Swiss higher education institutions are increasingly developing greener international mobility. Our presentation would start with an overview of these initiatives. Dr. Susann Görlinger would then talk about her exemplary project "Stay grounded, keep connected - ETH Zurich's air travel project". We would conclude with a report by Nadja Fässler-Keller from the Zurich University of the Arts on the subject: "Carbon neutral ZHdK by 2030 - successful reduction of air travel".

Sál 2
Sál 2
09:00 - 11:00

11:00 - 13:00

Slavnostní zahájení
13:00 - 14:00
Slavnostní zahájení

14:00 - 14:20

Online propagace studia v ČR
14:20 - 15:10
Online propagace studia v ČR

15:10 - 15:40

Promotional Activities in the Digital Era
15:40 - 16:30
Promotional Activities in the Digital Era

  Jakub Němec, referent pro mezinárodní vztahy, VŠB - Technická univerzita Ostrava
  Zuzana Štrochová, referentka pro mezinárodní vztahy, VŠB - Technická univerzita Ostrava
  Michaela Vráželová, vedoucí oddělení, VŠB - Technická univerzita Ostrava
  zahraniční student VŠB-TUO (tbc), student AJ studijního programu, VŠB - Technická univerzita Ostrava

Během globální krize způsobené pandemií byly univerzity nuceny přesunout všechny své promo aktivity do online světa. Veletrhy se přesunuly do virtuálna, v ještě větší míře než kdy předtím se začaly využívat video prezentace na sociálních sítích. Je nasnadě otázka, zda jde o trend, kam se bude marketing univerzit ubírat nebo pouze o krizový management nastalé situace. Na VŠB-TUO je zkušenost s většinou relevantních světových veletrhů, navštěvujeme však i ty menší, regionální. Jsme pravidelnými účastníky EAIE nebo NAFSA, zároveň jsme v minulosti propagovali univerzitu na veletrzích v Novém Dillí, Tiraně, Kyjevě, Moskvě apod. Dle zkušeností se účast na veletrzích spíše vyplácí v rovině nalézání nových partnerů (např. z Kanady nebo asijských zemí) než přilákáním studentů. Možnost cíleně oslovovat uchazeče o studium online podoba komplikuje. Virtuální veletrhy se obecně kvůli své neosobní podstatě setkávají s rozporuplným přijetím a bude ještě chvíli trvat, než se podaří nalézt správnou formu, jak je vést. Naopak videochaty ukazují svůj potenciál již nyní. Skrze ně univerzita vstupuje do prostředí uchazeči vlastnímu (ne naopak) a při dobré propagaci je schopna interaktivně hovořit až se stovkami zájemců. Naše univerzita takhle již několik let oslovuje studenty skrze Facebook agenturu, která pomáhá s náborem indických studentů. Agentura se stará o propagaci akce, zaměstnanci VŠB-TUO hovoří o možnostech studia a odpovídají na dotazy z chatu. Zároveň se jeví jako velice žádoucí a zároveň snadné využít při videochatu současné studenty, jejichž sdělení se bude uchazečům jevit jako nejsrozumitelnější. Ty jsme zapojili během Facebook Live Session, nabídky online propagace na platformě Study in the Czech Republic. Kromě nás jsme do video propagace zapojili dva zahraniční studenty, kteří přinesli do diskuse nám přece jen vzdálenější, ale pro potenciálního uchazeče blízkou, perspektivu. Studenty jsme zároveň vybírali s vědomím, na jaký region se v náborových aktivitách zaměřujeme. Poslouchat zkušenosti krajana přidá výpovědi na váze. S podporou DZS jsme se dostali přes 1000 zhlédnutí, což hodnotíme velice kladně. Velký význam vidíme ve spolupráci s weby poskytujícími podporu náboru. Jak při výběru hotelu člověk automaticky rozklikne vyhledávač hotelů, tak podobný trend se bude prohlubovat i při hledání té správné univerzity. Proč taky procházet všechny weby univerzit, pokud máme všechny univerzity na jednom webu? Na základě naší zkušenosti servery jako Masterstudies.com nebo Educations.com jsou schopny generovat spousty prvotních zájemců, ty je však složité si udržet. Proto nejen v současné nestandardní době je nutné se na tyto studenty důkladně zaměřit udržovat s nimi kontakt. Je nutné je pravidelně informovat o aktuální situaci, upomínat je, pokud mají v něčem skluz, ukázat jim, že s nimi počítáme. Je třeba si uvědomit, že to, co je pro nás denní rutinou, je na druhé straně často největší krok v životě studenta. Zcela klíčové je odpovídat na dotazy rychle a empaticky. Zaměření na podporu dává ve finální fázi náboru větší smysl, než samotný „prodej“. Samozřejmě s rostoucí konkurencí a přesyceností online světa bude nutné klást stále větší důraz na schopnost dokázat zaujmout, udržet a přesvědčit potenciálního studenta, aby si vybral zrovna vaši univerzitu. Proto se instituce budou muset naučit lépe využívat svou silnou stránku. Univerzity jsou často místem technologického pokroku. Ten bude klíčové zvládnout dobře zviditelnit a šikovně marketingově prodat. Obyčejný videochat na Facebooku z nudné kanceláře už nikoho nepřesvědčí, ale proč neprojet během propagace kampusem univerzity ve studenty vyrobené formuli? Mohli bychom pokračovat a nasnímat kompletní virtuální prohlídku kampusu. Při sestavení konstruktivní pracovní skupiny, ve které by byli zástupci fakult, kateder, výzkumných center a PR, by mohla vzniknout série propagačních videí, která by mohla být vysílána online a odkaz dále šířen partnerům. Pokud nemůžete přijet k nám, tak univerzita přichází k vám, znělo by heslo. Na závěr chceme zdůraznit, že se nedomníváme, že všechny promo aktivity a celý marketing se mají přesunout do online světa. Člověk je tvor sociální a samotné face-to-face střetávání zůstane neodmyslitelným aspektem komunikace. Na druhou stranu je nepopiratelné, že virtuální sféra je neoddělitelnou součástí propagace univerzity a její důležitost bude v dalších letech ještě viditelně růst. A univerzity se na to budou muset připravit. Do vystoupení zapojíme i zahraniční studenty VŠB-TUO, kteří sdělí svou zkušenost a pohled z druhé strany, ze strany uchazeče o studium. Jsme zvědaví, jak to funguje na jiných univerzitách, proto bude diskuze nedílnou součástí celého vystoupení. Naše aktivity hodláme rozšiřovat, zpětná vazba jiných univerzit bude velmi cenná.

Webináře pro propagaci cizojazyčných programů VŠE a UK
16:40 - 17:30
Webináře pro propagaci cizojazyčných programů VŠE a UK

  Dana Brázdová, vedoucí, Vysoká škola ekonomická v Praze
  Jana Stehlíková, koordinátorka cizojazyčných programů na VŠE, Admission & Marketing Office, VŠE v Praze
  Eva Grebe, metodička cizojazyčných programů, FMV, Fakulta mezinárodních vztahů, VŠE v Praze
  Michaela Čuprová, pracovnice oddělení vnjších vztahů, Fakulta sociálních věd, UK

Rok 2020 se nese v duchu hledání nových možností jak využít online platformy pro propagaci mezinárodního vzdělávání. V průběhu letního semestru zorganizovala VŠE v Praze 10 webinářů v MS Teams věnovaných cizojazyčným programům. Na každé hodinové session měli zájemci o studium příležitost se virtuálně setkat s koordinátory a akademickými řediteli jednotlivých programů. Webinářů se také zúčastnili stávající studenti-ambasadoři, kteří uchazečům přiblížili studium z jejich perspektivy a sdíleli svoji jedinečnou zkušenost. Na FSV UK byl zvolen formát dvouhodinové Facebookové session, v rámci které byla představena nabídka 14 cizojazyčných studijních programů v krátkých na sebe navazujících vstupech. Zajímá Vás, jaký formát webinářů se nám osvědčil a jaké jsou pro a proti jednotlivých formátů? Jaké všechny kanály jsme využily k propagaci webinářů, jaké dotazy nás překvapily nebo co bychom příště udělali jinak?

Sál 3
Sál 3
09:00 - 10:00

Workshop: Monitorovací seminář Erasmus+ KA1
10:00 - 11:30
Workshop: Monitorovací seminář Erasmus+ KA1

11:00 - 13:00

13:00 - 14:00

14:00 - 14:20

Make it virtual out of necessity? Online learning/online teaching as an option for exchange programs in Central Europe, obstacles and prospects.
14:20 - 15:10
Make it virtual out of necessity? Online learning/online teaching as an option for exchange programs in Central Europe, obstacles and prospects.

  Michael Schedl, Acting Secretary General, CEEPUS - Central European Exchange Program for University Studies
  Silvia Riegler, Programme Officer (National Ceepus Office - AT), OeAD - Austrian agency for international mobility and cooperation in education, science and research.

During the Covid 19 crisis many CEEPUS exchange scholars had the possibility to continue their studies at their guest universities by using e-learning or e-teaching. Where in some countries it was even possible to receive the grant during an online period at home, in other cases a payment of the scholarship was not possible once scholars had to leave the country because of national regulations. If in the future online learning and virtual mobility should be a essential part or integrated into a real exchange stay, we must address these obstacles and challenges. Can an exchange program like the CEEPUS program help to support online learning or online teaching or is virtual mobility a setback for exchange programs? And before that, we even have to ask ourselves: is there even a demand on virtual exchange among scholars?

15:10 - 15:40

Příklady dobré praxe virtuální mobility a interuniverzitní spolupráce
15:40 - 16:30
Příklady dobré praxe virtuální mobility a interuniverzitní spolupráce

  Lucie Rohlíková, odborný asistent a vedoucí oddělení, ZČU

Virtuální mobilita má řadu podob. Task force pro virtuální mobilitu EADTU (European Association of Distance Teaching Universities) rozlišuje čtyři základní kategorie: Vysoká škola integruje virtuální mobilitu do určitého studijního programu či kurzu (embedded mobility within a course). Vysoké školy si nabídnou navzájem kurzy, které je možné realizovat distančně, a studenti si zapisují dané předměty na spolupracující instituci (exchange curricula and exchange mobility). Několik vysokých škol vytvoří síť, v rámci které studenti mohou absolvovat nabízené distanční předměty (networked curricula and mobility windows). Vysoké školy pracují na přípravě společného studijního programu, který zahrnuje virtuální mobilitu (joint curricula and integrated mobility). V příspěvku budou představeny příklady realizace různých typů virtuálních mobilit a spolupráce vysokých škol v oblasti distančního vzdělávání. Prezentována bude také česká platforma pro MOOC kurzy eduskop.cz.

Towards virtual and blended mobility: exploring European COVID online learning experience and its implications
16:40 - 17:30
Towards virtual and blended mobility: exploring European COVID online learning experience and its implications

  Renáta Tomášková, prorektorka pro mezinárodní vztahy, Ostravská univerzita
  María Luisa Pérez Cañado, Full Professor / Rector's Delegate for European Universities and Linguistic Policy, University of Jaén, Dpt. of English Philology
  Rasa Pocevičienė, Associate Professor, Head of Management and Communication Department, Siauliai State College, Lithuania
  Skaistė Buivytė, Head of Student Admission and Career Center, Siauliai State College, Lithuania

The presentations and discussion topics in the panel result from the long-term cooperation of the UO and partner universities in Spain, Germany, Greece, Romania, and Lithuania working for a new European University alliance and focus on the findings received in student surveys exploring the COVID online learning experience within the alliance, its implications for the design of online teaching for virtual and blended mobility scheme, ways of building virtual mobility offers and their place within European Universities.

Lab A
Lab A
Workshop: Practical Ways to Advance Internationalization Beyond Mobility
09:00 - 11:30
Workshop: Practical Ways to Advance Internationalization Beyond Mobility

11:00 - 13:00

13:00 - 14:00

14:00 - 14:20

Smart for the Future
14:20 - 15:10
Smart for the Future

  Michaela Vráželová, vedoucí oddělení, VŠB - Technická univerzita Ostrava
  Kristina Hoblíková Nguyenová, M.A., referentka mezinárodních vztahů, VŠB - Technická univerzita Ostrava
  Mgr. Irena Havelková, referentka mezinárodních vztahů, VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava má oblast internacionalizace stanovenu jako jednu ze svých klíčových priorit. Stejně to bude i v připravované Strategii do roku 2030. Cílem univerzity je neustále rozšiřovat počet studijních programů v AJ (včetně jedinečných programů, které jiné české univerzity nemají), účinně a nápaditě je propagovat, díky institucionální akreditaci nabídku vhodně doplňovat dle potřeb zaměstnavatelů, pracovat s distanční formou vzdělávání a tím umožnit zahraničním studentům i přes pozdní příjezd absolvovat studijní program v celém rozsahu apod. VŠB-TUO se aktivně snaží rozvíjet jazykové i další dovednosti studentů a zaměstnanců, které zároveň podporuje v účasti na zahraniční mobilitě. Pro studenty se jedná o pobyty krátké (např. formou letních škol 14 dnů apod.), klasické semestrální nebo roční, a to formou studijní nebo praktické stáže. V posledních letech je vidět rostoucí trend výjezdů studentů i zaměstnanců do zahraničí, což je samo o sobě pozitivní. Pro zaměstnance se jedná o velmi oblíbený benefit sloužící k rozvoji nejen profesních, ale také osobních dovedností, ať jede na vzdělávací nebo školicí pobyt. Jak studenti, tak zaměstnanci navštěvují výuku cizího jazyka, nově univerzita připravuje kurzy AJ pro přijíždějící zahraniční studenty tak, aby na počátku svého pobytu byli schopní bez problémů komunikovat se svým okolím. VŠB-TUO rozvíjí služby pro zahraniční studenty i zaměstnance, posiluje tým, který se jim věnuje. Byla připravena videa pro uchazeče o studium i studenty před příjezdem do ČR, pořádají se Orientation Days před každým semestrem, denně funguje kancelář pro zahraniční studenty i zaměstnance. Nově jsou v nabídce konzultace s externím psychologem, je k dispozici praktický lékař s ordinací nedaleko kampusu. Pro zahraniční studenty je v přípravě relaxační zóna (Student Relax Area), kde se budou moci setkávat v průběhu výuky a odpočívat v nově upravených a vybavených prostorách. Zaměstnanci, kteří mají v náplni práce péči o přijíždějící studenty a zaměstnance, byli díky projektu proškoleni, jak mají lépe komunikovat, jak mají reagovat v krizových situacích, jak být odolný vůči stresu, jak rozlišit skutečně vážné problémy atd. Velmi nás zajímá, jak jsou na tom ostatní univerzity, proto bude formát interaktivní. Po každé ze tří částí, kdy bude v úvodu představena situace na VŠB-TUO, dojde k debatě s účastníky. Tímto se hodláme i my naučit něco nového od našich partnerů a naplnit cíl vedení univerzity, stát se univerzitou budoucnosti (University for the Future).

15:10 - 15:40

Budování kapacit pro internacionalizaci: pohled zvenčí
15:40 - 16:30
Budování kapacit pro internacionalizaci: pohled zvenčí

  Vladimíra Petráková, spoluzakladatelka, Czexpats in Science
  Tomáš Mozga, projektový manager, Biologické centrum AV ČR a Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
  Ivana Kulhánová, Odborná asistentka, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Jana odjela z Česka už po maturitě na bakalářské studium na Oxford. V zahraničí získala i doktorát a má za sebou několik let praxe na nejlepších světových pracovištích. Nyní získala prestižní grant na založení vědecké skupiny a rozhodla se vrátit do Čech. Je zvyklá pracovat v mezinárodním prostředí a chce najmout studenty a vědce z celého světa. Jana je typový příklad vědce z komunity Czexpats in Science. Organizace, která buduje globální síť českých vědců v zahraničí pro udržení kontaktu s českou vědou s cílem snížit bariéru pro návrat, sdílet příklady dobré praxe a umožnit českým vědcům v zahraničí pozitivně inspirovat a ovlivňovat českou vědu. V našem příspěvku využijeme zkušenosti komunity Czexpats a formou interaktivní panelové diskuse seznámíme publikum s pohledem vědkyň a vědců, kteří po několikaletých zahraničních zkušenostech přišli na česká vědecká pracoviště. Probereme, jak vidí proces internacionalizace na českých pracovištích, jakým praktickým problémům čelí a co by jim pomohlo (jak z pohledu administrativního zázemí, systému a směrnic, tak i praktické aspekty spojené například s viditelným inzerováním pozic). Diskusi uvedeme do kontextu průzkumu Perspectives of Czech Science z roku 2018. Představíme aktivity, jakými organizace Czexpats in Science přispívá k podpoře internacionalizace českého vědeckého prostředí a možnosti pro spolupráce. Uvedeme příklady dobré praxe ze systémů v zahraničí, které internacionalizaci pomáhají. Publikum se nemusí do diskuze zapojit pouze otázkami na panelisty, ale může přispět i svými osobními zkušenostmi, pokud např. už mají sami podobnou zahraniční zkušenost a snaží se začlenit zpět do českého prostředí.

Strategic Leadership in Internationalization
16:40 - 17:30
Strategic Leadership in Internationalization

  Eva Janebová, Director, Palacký University Olomouc
  Jaroslav Miller, Rector, Palacký University
  Jakub Tesař, Head of Higher Education Department, Czech National Agency in International Education
  Renáta Tomášková, Vice-Rector International, University of Ostrava

Internationalization is more than just mobility or a collection of individual, separate activities. As a process it needs to be planned as part of a long-term strategy, nurtured and communicated continuously by university leaders, both across and outside the university. Four panel speakers will share their experience and ideas on how to incorporate, support and sustain comprehensive internationalization for the long-term. Series of presentations will be followed by a moderated discussion by Christopher Medalis. • Jaroslav Miller: the building blocks of a university’s strategic internationalization: creating a strong vision and the role of international projects and centers; • Jakub Tesař: visioning and leadership - the displayed challenges of Czech universities in the MICHE process; how national policy can assist universities; • Eva Janebová: supporting and building capacities of university stakeholders in internationalization - the role of new Centre for Excellence in Internationalization; • Renáta Tomášková: enhancing internationalization at home as core part of comprehensive internationalization strategy.

Lab B
Lab B
Workskop: Propagace pro zahraniční studenty a projekty - základní copywritingové principy
09:00 - 11:30
Workskop: Propagace pro zahraniční studenty a projekty - základní copywritingové principy

11:00 - 13:00

13:00 - 14:00

14:00 - 14:20

Bringing Study Abroad Online at Home: Developing Virtual Partnerships and Exchanges
14:20 - 15:10
Bringing Study Abroad Online at Home: Developing Virtual Partnerships and Exchanges

  Christopher Medalis, Independent Consultant, Independent Consultant
  Paul G. Nixon, European Strategic Partnerships Coordinator, The Hague University of Applied Sciences

We will discuss how to overcome challenges in adapting study abroad curricula into virtual exchanges, the importance of roles and collaborations between academics, instructional designers, the teaching and learning centers, etc. We will offer some tips to integrate everyone in transformation in the short-term, training, and long-term visioning. We will offer examples of how you can maintain virtual student exchanges with your Erasmus partners, such as the International Master class developed within the Hague Network.

15:10 - 15:40

Stop worrying about on-line summer schools
15:40 - 16:30
Stop worrying about on-line summer schools

  Violeta Osouchova, Head of Division for Strategy and International Marketing, Masaryk University
  Erin Anna Smith, Summer schools manager, Masaryk University
  Ana Laura Inclán, International Programme Coordinator, University of Antwerp
  Wannes Gijsels, Staff member Antwerp Summer University, University of Antwerp

We were – by obvious circumstances – thrown into the world of on-line summer schools and... guess what? It is not as bad as it seems! We, from the University of Antwerp and Masaryk University discuss our move to online summer schools, reflect on successes and challenges, and share lessons learned for the future. The two different structures by both universities, both in terms of internal organization and in terms of online summer schools, provide you with an opportunity to look at different models – so you will be able to just choose and start your own. Co-speaker 1 Ana Laura Inclán – International Programme Coordinator – University of Antwerp https://www.linkedin.com/in/analauravanandel Wannes Gijsels – Staff member Antwerp Summer University – University of Antwerp Wannes Gijsels is working as a Staff Member at the Antwerp Summer University Office, part of the Internationals Relations Office of the University of Antwerp. He holds a master’s degree in Sociology and in Conflict and Development. Since 2014, he is coordinating short international programmes for students (Bachelor, Master, PhD) and professionals during the summer period. From a tiny initiative in 2010, Antwerp Summer University has grown into an established brand offering 28 courses in 2020. Along with his colleagues, he is in charge of developing and improving the support services to summer school organisers at the University of Antwerp. He has ample experience with the development and organisation of short interdisciplinary courses, process optimisation and quality control. He is currently specialising in the development of summer school related concepts within the University of Antwerp. In this regard, the outbreak of covid-19 in the spring of 2020 offered an excellent occasion to kick-start the organisation of digital summer schools at the University of Antwerp.

Mikrokredity makrónka či makrotrend ve vzdělávání?
16:40 - 17:30
Mikrokredity makrónka či makrotrend ve vzdělávání?

  Jan Beseda, Vedoucí Národního centra distančního vzdělávání, Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

V interaktivní prezentaci nahlédneme do světa mikrokreditů. Prozkoumáme je pod mikroskopem i z evropské perspektivy. Podíváme se, jak by mohly podpořit virtuální mobility a uznávání dovedností a kompetencí pro aktivní pracovní i občanský život a podpořit rozvoj celoživotního vzdělávání na vysokých školách. Zamyslíme se nad otázkami jejich kvality, technického zabezpečení a jejich uznávání. V neposlední řadě se pokusíme se najít odpovědi na otázku z titulku.

Pro více informací nás prosím kontaktujte na czeducon@dzs.cz nebo na tel. čísle 221 850 100.

Můžete se za námi také zastavit na našem Info desku na adrese Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1.

POŘADATEL:
Dům zahraniční spolupráce, czeducon@dzs.cz