Fórum mezinárodního vysokoškolského vzdělávání

4. 5.
listopadu

O2 universum
Praha

Téma ročníku:

(Ne)připraveni na budoucnost?

Fórum CZEDUCON je platformou pro setkávání odborníků z oblasti internacionalizace vysokých škol. V České republice se jedná o největší akci svého druhu. Konferenci pořádá Dům zahraniční spolupráce pod záštitou MŠMT. 

Podtitul letošního ročníku zní (Ne)připraveni na budoucnost a návštěvníci se mohou opět těšit na dva dny nabité informacemi a řadu českých.

Hlavní témata fóra CZEDUCON 2020 jsou:
Globální rizika a krizový management
Erasmus+ v novém programovém období
Online výuka a virtuální mobility
Digitalizace administrace a marketingu mezinárodních aktivit
Budování vnitřních kapacit pro internacionalizaci

Globální rizika a krizový management

Globální vývoj přináší řadu rizik, od epidemiologických, jako je aktuální pandemie COVID-19, přes ekonomické, geopolitické či bezpečnostní, po klimatické změny. Jakým způsobem mohou vysoké školy tato rizika řídit a jak se na nepříznivé situace připravit? Jak mají instituce v případě nečekaných událostí reagovat a komunikovat?

 

Erasmus+ v novém programové období

Nové programové období pro Erasmus se rychle blíží. Jaké změny nový program přinese, a to nejen v samotném zaměření a nastavení klíčových akcí, ale i v oblastech, jako jsou administrace, digitalizace, inkluze či ekologická udržitelnost mobilit? Jak tyto výzvy nového Erasmu zvládnout?

 

Online výuka a virtuální mobility

Přenesení výuky do virtuálního prostoru je jedním z řešení, jak zachovat či případně rozšířit mezinárodní spolupráci ve vzdělávání. Jaké zkušenosti v této oblasti přineslo přerušení prezenční výuky na jaře 2020? Jaké nástroje, metody a postupy bude možné využít pro virtuální mobility, a to včetně tzv. smíšených mobilit?

 

Digitalizace administrace a marketingu mezinárodních aktivit

Digitalizace změní administraci mobilit a projektů a výrazně se dotkne také marketingu nebo náboru a přijímání zahraničních studentů. Jak mají vysoké školy v digitalizaci těchto procesů postupovat? Jaké nástroje a zkušenosti mají k dispozici?

 

Budování vnitřních kapacit pro internacionalizaci

Pro další rozvoj internacionalizace je zásadní budování vnitřních kapacit. Jakým způsobem mohou vysoké školy rozvíjet jazykovou a mezikulturní přípravu studentů i pedagogů, včetně přípravy na online výuku, jak mohou rozšířit nabídky kurzů a studijních programů v cizích jazycích nebo zlepšit podpůrné služby pro zahraniční studenty a pracovníky?

 

Výzva k podávání návrhu příspěvku

Zašlete nám svůj návrh příspěvku na konferenci do 15. 6. 2020 prostřednictvím tohoto formuláře, kde najdete informace, jaké náležitosti musí splňovat.

Předchozí ročníky:

2019

Druhého ročníku konference o internacionalizaci ve vysokoškolském vzdělávání se zúčastnilo přes 500 návštěvníků, kteří mohli vybírat ze 42 přednášek a workshopů. Mezi hlavními řečníky se představila prezidentka Evropské asociace pro mezinárodní vzdělávání (EAIE) Sabine Pendl, americký expert na vysokoškolské vzdělávání Rahul Choudaha nebo prezident evropské asociace pro akademickou spolupráci ACA Ulrich Grothus.

2018

Historicky první ročník konference, která se stala platformou pro každoroční setkávání odborníků z oblasti internacionalizace vysokých škol. Průřezové téma konference „20 let na vlně mezinárodního vzdělávání“ reagovalo na výročí 20 let od zapojení České republiky do programu Erasmus. Svůj pohled na internacionalizaci vzdělávání v Evropě představil mimo jiné bývalý prezident EAIE Markus Laitinen a zástupkyně Evropské komise Francesca Maltauro.

Pro více informací nás prosím kontaktujte na czeducon@dzs.cz nebo na tel. čísle 221 850 100.

POŘADATEL:
Dům zahraniční spolupráce, czeducon@dzs.cz