Fórum mezinárodního vysokoškolského vzdělávání

4. 5.
listopadu

O2 universum
Praha

Téma ročníku:

(Ne)připraveni na budoucnost?

Fórum CZEDUCON je platformou pro setkávání odborníků z oblasti internacionalizace vysokých škol. V České republice se jedná o největší akci svého druhu. Konferenci pořádá Dům zahraniční spolupráce pod záštitou MŠMT. 

Podtitul letošního ročníku zní (Ne)připraveni na budoucnost a návštěvníci se mohou opět těšit na dva dny nabité informacemi a řadu českých.

Hlavní témata fóra CZEDUCON 2020 jsou:
Globální rizika a krizový management
Erasmus+ v novém programovém období
Online výuka a virtuální mobility
Digitalizace administrace a marketingu mezinárodních aktivit
Budování vnitřních kapacit pro internacionalizaci

Výzva k podávání návrhu příspěvku

Zašlete nám svůj návrh příspěvku na konferenci do 15. 6. 2020 prostřednictvím tohoto formuláře, kde najdete informace, jaké náležitosti musí splňovat.

Předchozí ročníky:

2019

Průřezové téma konference „20 let na vlně mezinárodního vzdělávání“ reagovalo na výročí 20 let od zapojení České republiky do programu Erasmus. Konference se zúčastnilo přes 500 návštěvníků, kteří mohli vybírat ze 42 přednášek a workshopů. Mezi hlavními řečníky se představila prezidentka Evropské asociace pro mezinárodní vzdělávání (EAIE) Sabine Pendl, americký expert na vysokoškolské vzdělávání Rahul Choudaha nebo prezident evropské asociace pro akademickou spolupráci ACA Ulrich Grothus.

2018

Historicky první ročník konference, která se stala platformou pro každoroční setkávání odborníků z oblasti internacionalizace vysokých škol. Svůj pohled na internacionalizaci vzdělávání v Evropě představil mimo jiné bývalý prezident EAIE Markus Laitinen a zástupkyně Evropské komise Francesca Maltauro. 

Pro více informací nás prosím kontaktujte na czeducon@dzs.cz nebo na tel. čísle 221 850 100.

POŘADATEL:
Dům zahraniční spolupráce, czeducon@dzs.cz